Rezerwacja pobytu świątecznego w górach 2018/2019 – krok po kroku

Co trzeba zrobić, aby dokonać rezerwacji?

Wystarczy wypełnić poniższy Formularz Zgłoszeniowy.

W odpowiedzi otrzymają Państwo dokument potwierdzenia rezerwacji, wraz z danymi do uiszczenia zaliczki. W przypadku braku możliwości przyjęcia rezerwacji w proponowanym przez Państwa kształcie, wysłane zostaną informacje na temat dostępności innych wariantów.

Rezerwacja pobytu świątecznego będzie ważna w przypadku uiszczenia zaliczki w wysokości 250 zł od osoby.

Pozostałą część kwoty należy uiścić do 09.12.2018 na wysłane w potwierdzeniu rezerwacji konto.

W przypadku braku wpłaty zaliczki, rezerwacja zostaje anulowana.

Płatności i potwierdzenia

Po wysłaniu uzupełnionego formularza rezerwacyjnego otrzymają Państwo od nas, mailowo, dokument potwierdzenia rezerwacji, wraz z jej numerem, szczegółową kalkulacją pobytu oraz szczegółowymi danymi do dokonania przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji należy w ciągu 3 dni roboczych dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł/os.

Za uiszczenie zaliczek oraz dokonania pełnej płatności odpowiedzialna jest osoba dokonująca rezerwacji dla GRUPY.

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, przesyłamy potwierdzenie otrzymania wpłaty.

*Ogólne Warunki Uczestnictwa określają wszelkie prawa i obowiązki Uczestnika, jak i Organizatora wynikające z zawarcia Umowy.