Święta z dziećmi 2023/2024


FAQ – Podstawowe informacje


Zgodnie z ustawią z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, art. 7. ust. 1. prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasło w dniu 31 marca 2023 r.

Jeśli program zostanie wznowiony, uaktualnimy informacje dotyczące płatności bonem.


Komu przysługuje bon?

  1. Dzieciom, którym przysługuje świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, oraz dzieciom uprawnionym do otrzymywania dodatku wychowawczego.
  2. Dzieciom, które urodziły się przed 31 grudnia 2021, w momencie uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczeniem w formie bonu nie są objęte dzieci urodzone w 2022 roku.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

  1. Dzieciom zdrowym, z przyznanym świadczeniem wychowawczym, tzw. 500+, przysługuje bon w wysokości 500 zł.
  2. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności, oprócz podstawowego bonu o wartości 500 zł, przysługuje dodatkowe świadczenie w formie kolejnego bonu o wartości 500 zł, co finalnie daje kwotę 1 000 zł do wykorzystanie na pobyt 1 dziecka.

Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę czy na 1 dziecko?

Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, które ma prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego. Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.
A zatem w przypadku pobytu z dwójką uprawnionych do skorzystania z bonu dzieci, dofinansowanie wynosi 1 000 zł, analogicznie z większą ilością dzieci.


Czy za pobyt bożonarodzeniowy można zapłacić bonem za dzieci i za siebie, czy tylko za dzieci?

Impreza turystyczna (pobyt bożonarodzeniowy), za którą płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, ma być realizowana na rzecz dziecka, na które przyznano bon, co za tym idzie usługi naszej firmy są świadczone na rzecz dziecka, gdy w pobycie bożonarodzeniowym uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.


Czy można płacić bonami za kilkoro dzieci podczas jednej płatności?

Jeśli dana osoba ma więcej niż jedno dziecko, to otrzyma jeden numer bonu, którego wartość będzie odpowiadać liczbie dzieci, tzn. jeśli ktoś ma 3 dzieci, to otrzyma bon w wysokości 1500 zł. Będzie mógł nim zapłacić raz albo kilka razy do wyczerpania kwoty bonu.


Czy bonem można płacić kilka razy?

Tak, bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).


Czy mogę wymienić bon na gotówkę?

Nie można wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.


Co w sytuacji, gdy koszt pakietu bożonarodzeniowego przewyższa wartość bonu?

Jeśli cena pobytu bożonarodzeniowego przekracza wartość bonu, to brakującą część można uzupełnić tradycyjnymi metodami płatności.


FAQ – informacje techniczne


Jak otrzymać bon?

Bon dostępny jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Jeśli jest się osobą uprawnioną, należy zalogować się na swój profil na PUE ZUS.
Należy wybrać z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejść do zakładki: „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.

Jeśli się nie posiada profilu na PUE ZUS, należy się zarejestrować (skorzystaj z instrukcji).


Czy należy złożyć wniosek, aby otrzymać bon?

Nie ma potrzeby składania wniosku o przyznanie bonu, należy go jedynie aktywować.
Aby to zrobić, należy zalogować się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Należy wybrać zakładkę „Ogólny” i przejść do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.
Następnie należy uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.


Jak wygląda bon turystyczny?

Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ( zakładka „Ogólny”, a następnie „Polski Bon Turystyczny”).

Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.


Co to jest kod obsługi płatności?

To kod, który się otrzyma, gdy aktywuje się swój bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Tylko osoba uprawniona (Ty) będzie znać ten kod. Kod będzie można też sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”.
Można go wykorzystać do regulowania należności za usługi, np. przy rezerwacji pakietu bożonarodzeniowego.


Gdzie można sprawdzić/zobaczyć swój kod obsługi płatności?

Kod obsługi płatności będzie można sprawdzić w mailu, który otrzyma się w dniu aktywacji bonu, oraz na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”.


Co trzeba zrobić, aby zapłacić za pomocą bonu za pobyt bożonarodzeniowy?

Należy dokonać aktywacji bonu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnić swój aktualny numer telefonu komórkowego i adres e-mail, na który otrzyma się mailem kod obsługi płatności.
Kod będzie można też sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”.
Kod ten podaje się przy rozliczeniu pobytu.
Następnie otrzyma się na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”) SMS z kodem potwierdzającym tę płatność – należy go przekazać podczas rozliczenia pobytu.


W ramach pomyłki podano błędny kod obsługi płatności – co należy zrobić, aby jednak zapłacić bonem?

Należy podać prawidłowy kod obsługi płatności. W razie pomyłki można ponownie wpisać kod i dokończyć proces rozliczenia płatności.


W ramach pomyłki podano błędny kod potwierdzający płatność bonem, który przyszedł SMS-em – co należy zrobić?

Płatność będzie anulowana. Należy podać recepcjoniście jeszcze raz kod obsługi płatności (z maila), a następnie nowy kod potwierdzający, który dotrze SMS-em.


 

Wszystkie powyższe informacje opracowano na podstawie wytycznych Polskiej Organizacji Turystycznej:

bonturystyczny.polska.travel


✵ REZERWUJ