Zniżki wiekowe dla dzieci

poniżej 3 roku życia


Bezpłatny pobyt dziecka poniżej 3. roku życia


Pobyt maluszka wliczony jest w koszt pobytu rodziców, lecz dziecku nie przysługują wówczas dodatkowe świadczenia, takie jak: osobne łóżko, wyżywienie, osobne miejsce siedzące przy stole. Jednakże, dziecko bierze udział we wszystkich atrakcjach zawartych w pakiecie pod opieką swoich rodziców/opiekunów.

Rodzina zakwaterowana zostanie w pokoju 2-osobowym (lub większym, jeśli liczba miejsc płatnych jest większa).

 


Wyżywienie dla dziecka poniżej 3. roku życia


Istnieje możliwość wykupienia samego wyżywienia dla dziecka poniżej 3. roku życia korzystającego z bezpłatnego pobytu, w cenie 300 zł za cały pobyt. Dziecko otrzymuje wówczas osobne miejsce siedzące przy stole.

Rodzina zakwaterowana zostanie w pokoju 2-osobowym (lub większym, jeśli liczba miejsc płatnych jest większa).


Pełne świadczenia dla dziecka poniżej 3. roku życia


Pobyt malucha z pełnymi świadczeniami kalkulowany jest jak w przypadku dzieci w wieku 3-6 lat, czyli dziecku przysługuje 150 zł zniżki od podstawowej ceny pakietu. Dziecku przysługują wówczas wszystkie świadczenia: osobne łóżko, wyżywienie, osobne miejsce przy stole, pełny udział we wszystkich imprezach fakultatywnych. Rodzina zakwaterowana zostanie w pokoju 3-osobowym (lub większym, jeśli liczba miejsc płatnych jest większa).


Pobyt z dwójką (lub więcej) dzieci poniżej 3. roku życia


Pobyt pierwszego dziecka kalkulowany będzie według powyższych zasad, pobyt każdego kolejnego dziecka (poniżej 3.roku życia) kosztuje 50% podstawowej ceny pobytu. Rodzina zakwaterowana zostanie w pokoju odpowiadającym liczbie płatnych miejsc ( 3-osobowym lub większym, jeśli liczba miejsc płatnych jest większa).


Warunkiem bezpłatnego pobytu, a także przyznania zniżki wiekowej, jest podanie dokładnej daty urodzenia dziecka, potwierdzonej odpowiednim dokumentem podczas kwaterowania.

Pod uwagę brany jest wiek dzieci w momencie realizacji usług (grudzień).

Brak spełnienia tego wymogu, a także podanie nieprawdziwych danych, skutkować będzie naliczeniem 100% ceny pakietu za pobyt dziecka.


Honorowaliśmy dopłaty w ramach Polskiego Bonu Turystycznego, lecz program wygasł z dniem 31.02.2023.
Jeśli tylko program zostanie wznowiony, przywrócimy możliwość płacenia Bonem.
Bon Turystyczny mógł zostać wykorzystany, gdy usługi turystyczne świadczone są na rzecz dziecka, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał. Wszystkie szczegóły znajdują się pod linkiem: www.swieta-w-gorach.pl/bon500+


✵ REZERWUJ


Dokumenty do zapoznania się:

Organizator oświadcza, iż:

  • posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 9091,
  • posiada gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem Imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych udzieloną przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
    z siedzibą w Warszawie 02-675 przy  ul. Wołoskiej 22a, jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy.
Gwarancja ubezpieczeniowa: