Centrum Usług Turystycznych
Amicus Anna Czachara

ul. Zaułek Rogoziński 5b/25,
51-116 Wrocław
NIP: 988-025-60-72

 


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

 • drogą poczty elektronicznej pod adresem: rezerwacje@nawigiliewgory.pl

 • telefonicznie pod numerem:

  • 665-757-199,

  • 530-528-249.

 • poprzez poniższy formularz kontaktowy


FORMULARZ  KONTAKTOWY  Dokumenty do zapoznania się:

  Organizator oświadcza, iż:

  • posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 9091,
  • posiada gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem Imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych udzieloną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przy Chłodnej 51, jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy.
  Gwarancja ubezpieczeniowa: