ETAPY SKŁADANIA REZERWACJI POBYTU ŚWIĄTECZNEGO W GÓRACH 2023/2024

Co trzeba zrobić, aby zarezerwować pobyt bożonarodzeniowy?
Kliknij znak + po szczegółowy opis

 


 • Poniższy formularz służy do złożenia wiążącej rezerwacji miejsc na pobyt bożonarodzeniowy, a nie do zapytania dotyczącego dostępności miejsc.
 • W celu otrzymania szczegółowej informacji nt. aktualnej dostępności poszukiwanego rodzaju pokoju:
  • możesz skorzystać z czerwonego okienka czatu w prawym dolnym rogu strony. Nawet jeśli czat jest chwilowo offline, nadal za jego pomocą możesz wysłać zapytanie. Nasz zespół CUT Amicus odpowie na nie drogą mailową.
  • możesz skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "KONTAKT" - (kliknij w link).
  • możesz wysłać do nas wiadomość mailową z zapytaniem na adres:  rezerwacje@nawigiliewgory.pl
  • możesz zadzwonić na naszą infolinię: +48 665 757 199 lub +48 530 528 249.
 • Ważne!
  Nasze biuro obsługiwane jest przez kilka osób udzielających równolegle informacji na temat aktualnie dostępnych miejsc, a rezerwacje przyjmowane są na bieżąco, co za tym idzie, dostępność przedstawionej oferty jest dość krótka.
 • Zdarza się, iż nasze wiadomości trafiają do zakładki SPAM - jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi, zajrzyj do SPAMu w swojej skrzynce odbiorczej.

 • Wystarczy wypełnić poniższy Formularz Zgłoszeniowy, oraz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
  Pola oznaczone gwiazdkami oznaczają dane niezbędne do dokonania rezerwacji, brak tych danych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia.
 • Zaznacz wszystkie zgody, które są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia oraz późniejszej realizacji usług na Państwa rzecz.

 •  Kliknięcie będzie jednoznaczne ze złożeniem rezerwacji i zawarciem umowy z naszym biurem.

 • W odpowiedzi na przesłany formularz otrzymają Państwo mailowo dokument potwierdzenia rezerwacji, wraz z indywidualnym numerem Państwa rezerwacji, szczegółową kalkulacją pobytu, danymi dotyczącymi płatności oraz załącznikami.
 • Potwierdzenia wysyłane są w przeciągu maksymalnie 24h od otrzymania zgłoszenia.
 • W przypadku braku możliwości przyjęcia rezerwacji w proponowanym przez Państwa kształcie, wysłane zostaną informacje na temat dostępności innych wariantów.
 • Ważne!
  Zdarza się, iż nasze wiadomości wpadają do folderu SPAM, jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości zwrotnej, warto zajrzeć właśnie do SPAMu.

 • Rezerwacja pobytu bożonarodzeniowego będzie ważna w przypadku uiszczenia zaliczki w wysokości 350 zł od osoby.
 • Zaliczkę należy wpłacić :
  • rezerwacje składane do 22.11.2023r. – w przeciągu 48h od momentu otrzymania dokumentu potwierdzenia rezerwacji;
  • rezerwacje składane po 22.11.2023r. – w przeciągu 24h od momentu otrzymania dokumentu potwierdzenia rezerwacji.
 • Jeżeli w tym czasie wpłata nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie, umowa automatycznie zostaje anulowana, a rezerwowane miejsca wracają ponownie do systemu sprzedaży. 
 • Za uiszczenie zaliczek oraz dokonanie pełnej płatności odpowiedzialna jest osoba dokonująca rezerwacji dla GRUPY.

 • Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, przesyłamy mailowe potwierdzenie otrzymania wpłaty. Wpływy sprawdzane są codziennie, po ostatnim księgowaniu transakcji bankowych, w związku z czym potwierdzenia wysyłane są następnego dnia.

 • Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować do 30.11.2023 r. na wysłany w dokumencie potwierdzenia rezerwacji numer konta.
 • Płatność można uiścić jednorazowo, w formie drugiej raty, lub rozbić na dwie lub trzy płatności (raty).

 • Zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy o VAT, od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury możliwe jest wyłącznie na podstawie paragonu zawierającego NIP nabywcy, w związku z czym chęć otrzymania faktury za wykupioną Imprezę turystyczną należy zgłosić już w formularzu rezerwacyjnym, podając numer NIP, na który ma zostać wystawiona faktura. Brak tej informacji uniemożliwi późniejsze wystawienie faktury.
 • Informujemy, iż jako biuro podróży wystawiamy faktury VAT-marża.
 • Fakturę wystawiamy po opłaceniu całości należności.
 • Jeżeli potrzebują Państwo wystawienia osobnych faktur za udział poszczególnych Uczestników, prosimy poinformować o tym fakcie w formularzu rezerwacyjnym przed wpłatą zaliczki (pole "Faktura VAT").
 • W celu otrzymania faktury prosimy o podanie NIP-u i danych do faktury w polu "Faktura VAT" w poniższym formularzu zgłoszeniowym.

 • Zgodnie z aktualnymi założeniami programu Bon 500+ termin ważności bonów upłynął 31.03.2023 r.
  Jeśli program zostanie wznowiony, uaktualnimy informacje dotyczące płatności bonem.

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY   


  Dokumenty do zapoznania się:

  Organizator oświadcza, iż:

  • posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 9091,
  • posiada gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem Imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych udzieloną przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
   z siedzibą w Warszawie 02-675 przy  ul. Wołoskiej 22a, jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy.
  Gwarancja ubezpieczeniowa: