Rezerwacja pobytu świątecznego w górach 2018/2019 – krok po kroku

Co trzeba zrobić, aby dokonać rezerwacji?

Wystarczy wypełnić poniższy Formularz Zgłoszeniowy. Pola oznaczone gwiazdkami oznaczają dane niezbędne do dokonania rezerwacji, brak tych danych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia.

W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas mailowo dokument potwierdzenia rezerwacji, wraz z indywidualnym numerem Państwa rezerwacji, szczegółową kalkulacją pobytu oraz wszystkimi danymi do dokonania przelewu.

W przypadku braku możliwości przyjęcia rezerwacji w proponowanym przez Państwa kształcie, wysłane zostaną informacje na temat dostępności innych wariantów.

Płatności i potwierdzenia

Rezerwacja pobytu świątecznego będzie ważna w przypadku uiszczenia zaliczki w wysokości 250 zł od osoby. Zaliczkę należy wpłacić w przeciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania dokumentu potwierdzenia rezerwacji. Jeżeli w tym czasie wpłata nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie, rezerwacja automatycznie zostaje anulowana. 

Pozostałą część kwoty należy uiścić do 07.12.2018 na wysłane w potwierdzeniu rezerwacji konto.

Za uiszczenie zaliczek oraz dokonania pełnej płatności odpowiedzialna jest osoba dokonująca rezerwacji dla GRUPY.

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, przesyłamy mailowe potwierdzenie otrzymania wpłaty.


*Ogólne Warunki Uczestnictwa określają wszelkie prawa i obowiązki Uczestnika, jak i Organizatora wynikające z zawarcia Umowy.
** Polityka ochrony danych osobowych RODO