Zniżki wiekowe dla dzieci w wieku 3-10 lat


Dzieci w przedziale 3-6  lat


Dzieciom w tym wieku przysługuje zniżka w wysokości 100 zł, odliczana od podstawowej ceny pakietu. Dziecku przysługują pełne świadczenia.

.

Rodzina zakwaterowana zostanie w pokoju odpowiadającym liczbie uczestników.

.


Dzieci w przedziale 7-10  lat


Dzieciom w wieku od 7 do 10 lat przysługuje zniżka w wysokości 50 zł, odliczana od podstawowej ceny pakietu.

 

Rodzina zakwaterowana zostanie w pokoju odpowiadającym liczbie uczestników.

.


Dzieci powyżej 10. roku życia


..

Pobyt dzieci powyżej 10. roku życia kalkulowany jest, jak w przypadku osób dorosłych.

Istnieje możliwość skorzystania z dopłaty w ramach Polskiego Bonu Turystycznego.

.

.


.

W przypadku pobytu rodziny z dwojgiem lub większą ilością dzieci zniżki kumulują się.

.


Warunkiem bezpłatnego pobytu, a także przyznania zniżki wiekowej, jest podanie dokładnej daty urodzenia dziecka, potwierdzonej odpowiednim dokumentem podczas kwaterowania, pod uwagę brany jest wiek dzieci w momencie realizacji usług (grudzień).

Brak spełnienia tego wymogu, a także podanie nieprawdziwych danych, skutkować będzie naliczeniem 100% ceny pakietu za pobyt dziecka.


Honorujemy dopłaty w ramach Polskiego Bonu Turystycznego.

Bon Turystyczny może zostać wykorzystany, gdy usługi turystyczne świadczone są na rzecz dziecka, bez względu na zastosowanie zniżek wiekowych, lub ich braku.

Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka uprawnionego do otrzymania bonu turystycznego.

Wszystkie szczegóły znajdują się pod linkiem: www.swieta-w-gorach.pl/bon500+


REZERWUJ

-> KLIK <-


Dokumenty do zapoznania się: