Zniżki wiekowe dla dzieci

w wieku 3-10 lat


Dzieci w przedziale 3-6  lat


Dzieciom w tym wieku przysługuje zniżka w wysokości 150 zł, odliczana od podstawowej ceny pakietu. Dziecku przysługują pełne świadczenia.

Rodzina zakwaterowana zostanie w pokoju odpowiadającym liczbie uczestników.


Dzieci w przedziale 7-10  lat


Dzieciom w wieku od 7 do 10 lat przysługuje zniżka w wysokości 100 zł, odliczana od podstawowej ceny pakietu.

Rodzina zakwaterowana zostanie w pokoju odpowiadającym liczbie uczestników.

.


Dzieci powyżej 10. roku życia


.

 

Pobyt dzieci powyżej 10. roku życia kalkulowany jest, jak w przypadku osób dorosłych.

Istnieje możliwość skorzystania z dopłaty w ramach Polskiego Bonu Turystycznego.

.


.

W przypadku pobytu rodziny z dwojgiem lub większą ilością dzieci zniżki kumulują się.

.


Warunkiem bezpłatnego pobytu, a także przyznania zniżki wiekowej, jest podanie dokładnej daty urodzenia dziecka, potwierdzonej odpowiednim dokumentem podczas kwaterowania, pod uwagę brany jest wiek dzieci w momencie realizacji usług (grudzień).

Brak spełnienia tego wymogu, a także podanie nieprawdziwych danych, skutkować będzie naliczeniem 100% ceny pakietu za pobyt dziecka.


Honorowaliśmy dopłaty w ramach Polskiego Bonu Turystycznego, lecz program wygasł z dniem 31.02.2023.
Jeśli tylko program zostanie wznowiony, przywrócimy możliwość płacenia Bonem.

Bon Turystyczny mógł zostać wykorzystany, gdy usługi turystyczne świadczone były na rzecz dziecka, bez względu na zastosowanie zniżek wiekowych, lub ich braku.

Warunkiem skorzystania z bonu było uczestnictwo dziecka uprawnionego do otrzymania bonu turystycznego.

Wszystkie szczegóły znajdują się pod linkiem: www.swieta-w-gorach.pl/bon500+


✵ REZERWUJ


Dokumenty do zapoznania się:

Organizator oświadcza, iż:

  • posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 9091,
  • posiada gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem Imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych udzieloną przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
    z siedzibą w Warszawie 02-675 przy  ul. Wołoskiej 22a, jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy.
Gwarancja ubezpieczeniowa: